ภาษีเบื้องต้นที่จำเป็นต้องรู้และตัวช่วยที่สำคัญ!

หลักสูตรอบรม จาก 2 สถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหางานด้าน Management : CAPLAN (Thailand) Co.,Ltd. และ ด้าน IT : NetDesign Institute จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านภาษี พร้อมด้วยการนำโปรแกรม Excel มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ค่าอบรม 2,500 บาท
หากชำระภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
เหลือเพียง 2,000 บาท ต่อที่นั่งเท่านั้น!

สำรองที่นั่ง!

ทำไมต้องเข้าใจเรื่องภาษี (TAX)

เข้าใจถ่องแท้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่างๆ รวมถึงการนำส่งภาษี
สามารถคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการคำนวณภาษีผิดพลาด
นำโปรแกรม Excel ช่วยในการจัดการข้อมูล เพื่อคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้อง ประหยัดเวลา
สร้างภูมิคุ้มกันสำหรับ Freelance มือใหม่!เริ่มต้นทำงานยังไม่เคยรู้จักภาษี ควรต้องจัดการอย่างไรบ้าง

รายได้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีทักษะ Microsoft Excel ในกรุงเทพ!

จะเห็นได้ว่าการรู้เรื่องภาษีและ Excel มีประโยชน์ต่อการทำงานจริงๆ

สมัครเรียน!

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

 • 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - หลักเกณฑ์ที่สำคัญของภาษีมูลค่าเพิ่ม และจุดความผิดในการเสียภาษี (Tax point)
  - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - กำหนดระยะเวลาในการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - บทกำหนดโทษ กรณีปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
 • 2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  - เงินได้ประเภทใดที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
  - ใคร...เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
  - ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายต้องปฏิบัติอย่างไร
  - แบบที่ใช้ในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  - อัตราภาษีที่ต้องคำนวณ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด 3, ภงด 53)
  - บทกำหนดโทษ กรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 • 3. การใช้งาน Excel เพื่อช่วยในการทำงาน
  - การบริหารข้อมูลที่มีปริมาณมาก (การเรียงลำดับข้อมูล, การใช้ Filter)
  - การใช้สูตรคำนวณ 
  - การแชร์ไฟล์เวิร์กบุ๊ก
  - การค้นหา Vlookup, Hlookup
  - การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable
  - การใช้ฟังก์ชั่นขั้นสูงอื่นๆ
 • 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - หลักเกณฑ์ที่สำคัญของภาษีมูลค่าเพิ่ม และจุดความผิดในการเสียภาษี (Tax point)
  - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - กำหนดระยะเวลาในการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - บทกำหนดโทษ กรณีปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

หลักสูตรนี้เหมาะกับท่านที่มีปัญหาเหล่านี้ ...

 • ไม่เข้าใจเรื่องภาษี, Tax point คืออะไร เกิดเมื่อใด, ภาษีตัวใด เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • ต้องการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชี ต้องทำอย่างไร
 • เป็น Freelance รับจ้างทำของ ทำไมจึงต้องมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย และต้องจัดการภาษีนี้อย่างไร
 • ต้องการใช้ Excel เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และประหยัดเวลา

ตารางอบรม และ วิธีการชำระค่าอบรม

วัน พุธ ที่ 28 มีนาคม 2018
เวลา 09.00 - 17.00น.
เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30น.
(ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำเป็นต้องเตรียม Notebook มาด้วย) 

สถานที่อบรม :
GMO-Z com Securities (Thailand)
อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 (เซ้าท์วิง)  (MRT พระราม 9)

Go to GoogleMap
โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
(กรุณาส่งหลักฐานการชำระผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th
หรือ Line: @netdesign )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-642-1100

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ พัฒน์นรี สิริเลิศวรการ
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชาการบัญชีขั้นต้น 
 • วิชาการวางระบบบัญชี 
 • วิชาการบัญชีปฏิบัติการ 
 • วิชากฎระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี 
 • วิชาการฝึกปฏิบัติงานด้านการทำบัญชี 
อาจารย์ กฤติภณ ธนนชนะกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร Microsoft Excel และ Excel Advanced ประสบการณ์การสอนที่ NetDesign นานกว่า 10 ปี

ติดต่อ Call Center 02-642-1100